Khrist Jyothi Province

Gallery ( Foundation Stone for Girls Hostel, Muktsar )